دسته بندی ها

Odaberi opciju

 • Herz Plus Player - Android

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
 • Herz Plus Player - Apple Tv box

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
 • Herz Plus Player - Iphone,Ipad.

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
 • Herz Plus Player - Samsung Tizen

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
 • Herz Plus Player - LG Web OS

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
 • Herz Plus Player - Roku Tv box

  رایگان!
  سفارش دهید
  • Herz Plus Player možeš instalirati na neogranicen broj uređaja, i istovremeno gledati različite programe - u kući i van kuće.
همراه با هر پلن میباشد
 • Standard Support
 • Standard Quality